Posiadamy własne kontrolno-pomiarowe laboratorium badań jakościowych nakładanych powłok galwanicznych.

Nasze laboratorium wyposażone jest w następujące nowoczesne urządzenia laboratoryjne:

  • spektrometr fluorescencji rentgenowskiej Fischerscope X-RAY XDL 240 firmy FISCHER ze zmotoryzowanym programowalnym stolikiem pomiarowym do pomiaru grubości i składu nakładanych powłok – 2 sztuki
  • stołowy skaningowy mikroskop elektronowy Phenom Pure + do obserwacji i analizy struktur nakładanych powłok
  • spektrometr atomowej spektrometrii absorpcyjnej ASA wykorzystywany do analizy składu chemicznego kąpieli galwanicznych, pasywacji oraz odprowadzanych ścieków marki Perkin Elmer
  • komorę solną Ascot S450 xp do ciągłego monitorowania odporności korozyjnej nakładanych powłok,
  • komorę klimatyczną do badania właściwości nakładanych powłok; komora jest w stanie kontrolować wilgotność i temperaturę od 10% RH do 95% RH w temperaturze od 15°C do 85°C. Sama temperatura (bez wilgotności) może być osiągana i utrzymywana pomiędzy -40°C a 180°C.

Grubość nakładanych powłok mierzymy również za pomocą mierników grubości DUALOSCOPE MP0R firmy FISCHER kalibrowanych na detalu bez pokrycia.

Odporność antykorozyjną nakładanych powłok galwanicznych i pasywacji badamy w komorze solnej wg normy ISO 9227:2017 oraz wg norm DIN 50021 i ASTM B117.