W "GALWA-KOR" Sp. z o.o. w latach 2004-2017 były prowadzone inwestycje i modernizacje instalacji współfinansowane ze środków pomocowych UE. W efekcie przeprowadzonych inwestycji uzyskaliśmy pozycję jednego z najnowocześniejszych zakładów usług galwanicznych w Polsce.

"GALWA-KOR" Sp. z o.o. zrealizowała następujące projekty dofinansowane ze środków publicznych oraz UE:

  1. Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością.
  2. Zakup nowoczesnych wentylatorów wyciągowych
  3. Opracowanie projektu instalacji odciągów miejscowych automatu galwanizerskiego do cynkowania
  4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w galwanizerni
  5. Zakup i montaż nowoczesnych urządzeń automatycznej podczyszczalni ścieków galwanicznych
  6. Wdrożenie innowacyjnych technologii cynkowania galwanicznego w nowoczesnych liniach automatycznych

W chwili obecnej realizujemy projekt finansowany w ramach programu Green Industry Innovation Programme Poland pn. „Implementation of an innovative and green technology of applying anti-corrosion - Green industry – Poland”. „Implementation of an innovative and green technology of applying anti-corrosion - Green industry – Poland”.

Planujemy dalsze inwestycje w innowacyjne urządzenia przemysłowe, których finansowanie będzie oparte o wypracowane środki własne oraz środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej.


„Implementation of an innovative and green technology of applying anti-corrosion - Green industry – Poland”

projekt współfinansowany przez Norway Grants z Funduszu Innowacje Norweskie w ramach GREEN INDUSTRY INNOVATION PROGRAMME POLAND

nr wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: KNRIN – 2014/106191

ostateczny termin zakończenia projektu – grudzień 2016

zadania realizowane w ramach projektu:

  1. zaprojektowanie, zakup i montaż innowacyjnej linii bębnowej do nakładania powłok stopowych cynk-nikiel oraz dodatkowych urządzeń do podczyszczalni ścieków.
  2. Zakup nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych:

a) dostarczenie, instalacja i uruchomienie spektrometru fluorescencji rentgenowskiej X-Ray do pomiaru grubości powłok i analizy materiału, wraz z całym pakietem niezbędnego wyposażenia dodatkowego

b) dostarczenie, instalacja i uruchomienie stołowego skaningowego mikroskopu elektronowego, wraz z całym pakietem niezbędnego wyposażenia dodatkowego