Galwa – Kor wdrożył w lutym 2018 roku Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015 i w czerwcu br. uzyskał certyfikat